Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které bylo založeno již v roce 1993. Poskytujeme ambulantní zdravotnické služby v těchto oborech:

  • všeobecné praktické lékařství pro dospělé
  • interní lékařství včetně angiologie
  • endokrinologie
  • revmatologie
  • nefrologie
  • nutriční terapeut
  • léčebná rehabilitace
  • preventivní programy
  • sportovní lékařství

Máme navázány smlouvy se všemi základními zdravotními pojišťovnami.

Důraz je kladen na individuální přístup, objednávání na určitý termín a vskutku rodinný charakter našeho zařízení. Disponujeme rozsáhlým, zkušeným a kvalifikovaným týmem odborníků.

Mimořádný důraz je kladen na prevenci.  Řídíme se heslem :  „Radějii  o  jedno  vyšetření  VÍC a nepřehlédnout  NIC .“  nebo také „Dvakrát  měř, jednou řež.“ Jsme schopni  nejen  klinického vyšetření ve výše uvedených oborech, ale zajišťujeme i laboratorní diagnostiku v širokém spektru a  a ultrazvuková vyšetření břicha, cév dolních končetin a štítné žlázy včetně příštítných tělísek. EKG a monitorace krevního tlaku jsou samozřejmostí.

Z hlediska návazných vyšetření a léčby spolupracujeme s Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady, která je z pracoviště  Šrobárova  73 vzdálena  pouhých padesát metrů. Dále spolupracuje s řadou dalších pracovišť  na poliklinikách na Praze 3, především se Sanatoriem u sv. Anny , Luční 7a, Praha 3- Jarov  a  Endokrinologickým  ústavem  na Národní třídě.

Léčebné obory

Praktický lékař- všeobecné praktické lékařství pro dospělé

Poskytujeme služby v rámci všeobecného lékařství pro dospělé včetně závodní péče. Provádíme preventivní prohlídky, očkování, prohlídky pro potřeby žádostí o řidičské průkazy a zbrojní průkazy, předepisování a vyšetření pacientů pro potřeby lázeňská péče. Příjem pacientů možný  i bez objednání.

Interna- vnitřní lékařství

Zaměření na kardiovaskulární poruchy, gastroenterologii, zažívací obtíže, metabolické poruchy včetně  diabetologie, obtíže způsobené vysokým krevním tlakem, angiologie včetně onemocnění žil, nemoci zažívacího traktu způsobené stresem, vyšetření ultrazvukem

Revmatologie

Změny kosterního i svalového aparátu, degenerativní i zánětlivé změny kloubů, bolesti zad, onemocnění pohybových tkání, systémová onemocnění, kostní choroba, osteoporóza.

Endokrinologie

Metabolická onemocnění, akutní i chronická, onemocnění štítné žlázy, kostní choroba, osteoporóza, onemocnění nadledvin, vyšetření ultrazvukem.

Nefrologie

Onemocnění ledvin, akutní i chronické záněty, infekční i systémová onemocnění, onemocnění močových cest, vyšetření ultrazvukem.

Péče pro jednotlivce

Poskytujeme kvalitní lékařskou péči v provozovaných léčebných oborech. Nad rámec běžné péče pro pacienty hrazenou zdravotním pojištěním poskytujeme dva programy individuální léčebné péče a to programy pod názvem Základ a Plus.

Program  Zdraví

Léčebný program Základ je program určený pro pacienty, kteří vyžadují objednání na přesně stanovenou dobu, osobní přístup a zvýšenou péči. Jsme schopni garantovat objednání do 48 hodin od zadání požadavku v pracovních dnech.

Program  Zdraví  Plus  ( v přípravě)

Léčebný program Plus je určen pro akutní i chronické pacienty, kteří vyžadují velmi krátkou objednací dobu a vyžadují objednání na přesně sjednanou dobu. Jsme schopni garantovat objednání do 24 hodin od zadání požadavku v pracovních dnech. Dále jsou poskytovány následné služby na objednání ve spolupracujícím zdravotnickém zařízení Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Možná komunikace s pacientem v cizím jazyce a případná léčba za úhradu (nad rámec veřejného zdravotního pojištění).

Onkologický preventivní program

Léčebný program se zaměřením na diagnostiku onkologických onemocnění. Včasná prevence a podchycení případného nálezu v ranném stádiu významně snižuje náročnost případné léčby.

Kardiovaskulární preventivní program

I v dnešní době představují kardiovaskulární onemocnění  více než 50% příčin úmrtí pacientů ve věkové kategorii nad 65 let.. Tento program je zaměřený na odhalení Vašich případných rizikových

faktorů kardiovaskulárních chorob a zároveň doporučení správné živostosprávy a nastavení případné léčby.

Sportovní preventivní program  ( v přípravě)

Dietologický program- výživové programy

Posouzení Vaší  aktuální výživy jak z hlediska kvantitativního , tj. přísunu energie, tak z hlediska kvalitativního tj. skladby Vaší potravy a to ve vztahu k správnému živostnímu stylu.

Doporučení reálné a smysluplné diety.  A to i v případě dietních omezení ve vztahu k Vašim možným onemocněním.

Firemní péče

Závodní lékař, vstupní prohlídky, prevence, firemní managemnt

 

Vinohradské ambulantní zařízení, s.r.o.

Šrobárova 2112/73, Vinohrady, 130 00 Praha 3

IČ 48591459

DIČ CZ48591459

nejsme plátci DPH