Preventivní programy

Tyto programy jsou poskytovány nad rámec veřejného zdravotního pojištění za přímou úhradu ze strany klienta

Vzhledem k dvěma nejčastějším příčinám úmrtí v ČR – tj. kardiovaskulární choroby (cca 51%) a onkologická onemocnění ( cca 20 %), nabízíme tyto zdravotní programy:

Kardioprevence

Kardiovaskulární onemocnění jsou veškerá onemocnění srdce a cév, mezi které řadíme vysoký krevní tlak, ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin a ischemickou cévní mozkovou příhodu. Program Kardioprevence je zaměřený na  rizikové faktory, které vedou k rozvoji onemocnění:

  • Nadváha
  • Neléčený vysoký krevní tlak
  • Kouření
  • Vysoká hladina lipidů (tuků) v krvi
  • Nedostatek pohybu

Program zahrnuje komplexní vyšetření specialistou, laboratorní vyšetření, EKG, sonografii cév dolních končetin, ECHO ( provádíme na kardiologii Vinohradská 176) a celkové vyhodnocení zdravotního stavu.

Cena programu –  4.900 Kč

Onkoprevence

Program je zaměřený na včasné odhalení nejčastějších nádorových onemocnění mezi které řadíme nádor prsu u žen, nádor tlustého střeva, plic, žaludku, ledvin, močového měchýře a u mužů nádor prostaty

Na vzniku onkologického onemocnění se podílí řada rizikových faktorů. Mezi faktory, které ovlivnit nemůžeme patří věk, pohlaví, vrozená dipozice. Naopak mezi faktory, které ovlivnit můžeme změnou životního stylu patří:

  • Kouření
  • Obezita
  • Nadměrná konzumace alkoholu
  • Nadměrná expozice slunečního záření

Program zahrnuje komplexní vyšetření specialistou, laboratorní vyšetření včetně nádorových markerů, vyšetření stolice na okultní ( mikroskopické) krvácení zažívacího traktu, ultrazvukové vyšetření orgánů dutiny břišní, močového měchýře a prostaty, RTG plic, EKG a celkové vyhodnocení zdravotního stavu.

Cena programu – 4.900 Kč

Výživové poradenství

Cílem primární prevence je předcházet vzniku onemocnění. Součástí prevence je také zlepšování stávajícího zdravotního stavu a ovlivňování špatných návyků Nedílnou součástí životního stylu je strava. V našem zařízení proto klademe důraz na smysluplnou úpravu stravovacích návyků, slučitelnou s reálným životem a to i s přihlédnutím k Vašim chorobám či dalším limitujícím okolnostem.

Rozbor stravovacích návyků ( 1 týden), úprava stravy  + doporučení   Provádí Nutriční terapeut

Cena programu  – 1.000 Kč   (1.týden)

Každý další týden   500,- Kč

Rozbor stravovacích návyků ( 1 týden ),  klinické vyšetření, laboratorní vyšetření, vyhodnocení a následná úprava stravy + doporučení.  Provádí lékař ve spolupráci s nutričním terapeutem.

Cena programu – 2.000 Kč

Každý další  týden  500,- Kč  Provádí  nutriční terapeut . Konzultace lékařem 500,- Kč

Program zdravotní péče „Jsme tu pro Vás“

Program Zdraví

V našich programech prevence využíváme nejmodernějších postupů a vysoké odbornosti našeho personálu.Pro Vaše pohodlí jsme schopni zajistit vyšetření naším specialistou nejdéle do 48 hodin od Vašeho požadavku, tak aby proces byl zahájen co nejrychleji a dle Vašich možností.

Poplatek za tuto nadstandartní službu, tedy nikoliv za léčbu, ošetření či vyšetření v rámci veřejného zdravotního pojištění činí  1.250 Kč za kalendářní měsíc, hrazený předem kvartálně, nebo ročně.

Podmínkou je vedení dokumentace a to včetně základního vstupního vyšetřeni v našem zařízení.

Program Zdraví Plus ( v přípravě)

Sportovní lékařství ( v přípravě)

 

Kontakt pro objednání:

Mgr. Lucie Kopačková – tel. 267 312 971