Závodní péče a lékařské prohlídky

Poskytujeme pracovně lékařské služby dle Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jedná se o zdravotní služby preventivního charakteru, jejichž  součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s vykonávanou prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce zaměstnanců.

Služby zahrnují mj. vstupní prohlídky zaměstnanců, pravidelné periodické a mimořádné kontrolní prohlídky. Pracovně lékařské služby poskytujeme pro všechny kategorie pracovního zařazení dle Vyhlášky č. 79/2013, o provedení něketerých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Součástí těchto služeb je komplexní metodika zpracovaná naším zdravotnickým zařízení pro vedení pracovně lékařských služeb na straně zaměstnavatele, která obsahuje přehled všech zákonných povinností pro zaměstnavatele a zaměstnance, pravidelné měsíční zprávy pro zaměstnavatele, zvaní zaměstnanců na prohlídky před vypršením zákoných lhůt pro platnost zdravotních prohlídek s ohledem na charakter a povahu jejich pracovního zařazení.

Pro objednání na vstupní, mimořádnou nebo pravidelnou zdravotní prohlídku volejte na tel. číslo  272 73 87 45, 606 894 785  MUDr. Jana Louženská, objednává Bc. Hlaváčová (Po,Út, Středa a Čt dop.)

Pro poskytování služeb pro korporátní klientelu (plátci DPH) jsme založili dceřinou firmu HR MEDICAL SERVICE s.r.o., která funguje v našich prostorách, více na www.hrmedicalservice.cz.

Pro další informace nás prosím kontaktuje emailem na adresu internaviaz@email.cz nebo primáře MUDr. Marka Zemana, MBA na tel. čísle 220 580 451.