Závodní péče a lékařské prohlídky

Poskytujeme pracovně lékařské služby dle Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Jedná se o zdravotní služby preventivního charakteru, jejichž  součástí je hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci, poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s vykonávanou prací, školení v poskytování první pomoci a pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce zaměstnanců.

Služby zahrnují mj. vstupní prohlídky zaměstnanců, pravidelné periodické a mimořádné kontrolní prohlídky. Pracovně lékařské služby poskytujeme pro všechny kategorie pracovního zařazení dle Vyhlášky č. 79/2013, o provedení něketerých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

Součástí těchto služeb je komplexní metodika zpracovaná naším zdravotnickým zařízení pro vedení pracovně lékařských služeb na straně zaměstnavatele, která obsahuje přehled všech zákonných povinností pro zaměstnavatele a zaměstnance, pravidelné měsíční zprávy pro zaměstnavatele, zvaní zaměstnanců na prohlídky před vypršením zákoných lhůt pro platnost zdravotních prohlídek s ohledem na charakter a povahu jejich pracovního zařazení.

Pro objednání na vstupní, mimořádnou nebo pravidelnou zdravotní prohlídku volejte na tel. číslo 267 312 971.

Pro další informace nás prosím kontaktuje emailem na adresu internaviaz@email.cz nebo primáře MUDr. Marka Zemana, MBA na tel. čísle 267 312 971.