Léto , teplo, sluníčko mohou být nebezpečné

 Dnes a denně jsme svědky diskuzí na téma počasí- jednou se nám zdá moc horké a

slunečné, jindy zase studené a deštivé. Málokdy jsme spokojeni, to se ale týká nejen

počasí. V létě nicméně více než jindy hrozí několik zdravotních nebezpečí. Především jde o ÚPAL a ÚŽEH. Tyto termíny se rády pletou, proto si je vysvětlíme:

Úpal (zapamatujme si podle pálit, spálit) je přehřátí z horka, kdy náš termoregulační

systém nás „nestíhá“ ochlazovat. Tzn., že nemusíme být na přímém slunci ale v horku, například v autě (pozor na děti nebo zvířata), nebo i ve stínu. Příznaky jsou slabost, bolest hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, zrychlená tepová frekvence, zrychlené dýchání, pocení, posléze i bezvědomí a nakonec i možná smrt.

Postiženého dáme do chladného (nikoliv vysloveně studeného) prostředí, chladíme studenými obklady, dáváme pít hojně nepříliš ledových tekutin, necháme odpočívat. Při potřebě, například při přetrvávání obtíží, zvracení, poruchách vědomí, atd. vyhle-dáme lékařskou pomoc.

Úžeh (dle slova žhnout, slunce žhne) je výsledkem přímého slunečního záření na naše tělo. Nejcitlivější je hlava, zvláště nechráněná vlasy nebo jinou pokrývkou. Kromě příznaků od slunce spálené pokožky, tj. pálení a začervenání kůže, dochází k přehřátí mozku s podobnými příznaky jako u úpalu (viz výše). Tyto obtíže mohou nastoupit i s několika hodinovým zpožděním, třeba až v noci. Pozor na koupání v moři s odkrytou hlavou, kdy jen zdánlivě jsme chránění relativně chladnou mořskou vodou, což v případě naší hlavy jde jen o klamný pocit.

Léčba je obdobná jako u úpalu, ovšem navíc přidáváme léčbu zasažené kůže-nejlépe pomocí kyseliny pantothenové, která má prokázaný regenerační účinek. Jde o různé postřiky nebo pěny.U obou výše popsaných onemocnění je nejdůležitější prevence. Na slunci, zvláště u moře, buďme spíše méně než více. Kryjme si tělo a hlavně hlavu pokrývkou,používejme opalovací krémy s vyšším faktorem (30 a 50), přičemž nestačí se namazat jednou nebo dvakrát denně. Ležet celý den na slunci jistě není zdravéa ani „moderní“. Hojně pijme, ale spíše nikoliv ledové tekutiny. Nebuďme ani dlouho v horku, ale zase šetřme s užitím klimatizace. Zde se doporučuje maximální rozdíl mezi vnější teplotou a teplotou v klimatizovaném prostoru 6 stupňů Celsia, jinak hrozí nachlazení či bolesti pohybového aparátu (typické pro cestu autem).

Pamatujme, že čím blíže jsme k rovníku, tím je riziko oslunění větší, neboť sluneční paprsky na nás dopadají kolměji, s větší intenzitou.

Z jiného soudku je doporučení mimo prověřené hotelové komplexy radši nepít jinou než balenou vodu, což platí i u ledu do limonád. Alespoň tím snížíme riziko střevních obtíží.

Krásné léto!