Od  1.března  2017 (zkušební provoz od 1.února) otevíráme nové pracoviště na adrese  Šrobárova 73, Praha 3,  které je umístěno v přízemí nově zrekonstruované a dostavěné budovy bývalých  jeslí přímo nad vchodem do Fakultní  nemocnice Královské Vinohrady.  Na tuto adresu  se přestěhovalo pracoviště praktické lékařky  pro dospělé MUDr. Lenky  Zralé. Zkušební provoz začal již od 1.února.

Pracoviště bylo vybaveno některými novými přístroji:  například  ultrazvukovým přístrojem GE  V5 pro vyšetřování  orgánů dutiny břišní, pánve, cév dolních končetin, štítné žlázy, příštítných tělísek atd. Tento ultrazvuk disponuje nejen výborným ultrazvukovým signálem, ale i kvalitním dopplerem  s barevným  mapováním.  Rovněž EKG a  Holtrovská  diagnostika krevního tlaku (24 hodinové měření TK) jsou zde samozřejmostí. Ordinace  také  disponují  přístrojem na měření ABI indexu (ankle-brachiální  index)  BOSO, který je nejen neinvazivním indikátorem  případné  Ischemické choroby cév dolních končetin, ale i indikátorem predispozic k ateroskleroze  dalších tepen (srdce, mozek, aorta, atd.) nebo indikátorem již vzniklého  onemocněních velkých a středních tepen. Jde o porovnávání tepenného tlaku na horních končetinách a dolních končetinách v oblasti nad kotníkem, kdy výsledný index rovný nebo větší  1,0 je v normě a index menší než  0,9 indikuje počínající nebo rozvinutou formu Ischemické choroby cév dolních končetin a aterosklerozy  tepen obecně.